Wat is bevrijdingsdag

Bevrijdingsdag
watch the clip

Video: Bevrijdingsdag

Text spoken in the video (English translation below)

Veel mensen denken dat de officiële overgave van de Duitser bezetters in Nederland hier in Hotel de Wereld in Wageningen werd getekend, maar dat is een sprookje. Dat gebeurde eigenlijk in een boerderij buiten de stad. Maar wél werden hier heel belangrijke besprekingen gevoerd, en daarom wordt dit hotel gezien als een belangrijke plek voor de bevrijding.
Eén keer per jaar staat hier op dit plein een vlam. En bij deze vlam wordt in de nacht van 4 op 5 mei om 12 uur precies het bevrijdingsvuur opgehaald en door sporters naar alle provinciehoofdsteden in het land gebracht. En dat is best een stoer gezicht.

– Wat betekent vrijheid voor u in het dagelijks leven?
– Ik vind vrijheid dat je doen kan wat je wilt min of meer, en dat je iemand ook z’n respect gunt
– Wij zijn homo’s dus we vinden dat we vrij moeten kunnen leven, dat je niet in elkaar geramd wordt
– vrijheid betekent voor mij om gewoon heerlijk op straat te kunnen lopen
– haast, haast hoor!

– Dat je kan doen wat je wilt
– vrijheid is een groot goed
– Wij komen uit Iran, wij hebben geen vrijheid in ons land, wij lopen net hier en we zeggen: hier is vrijheid

Hier op het Museumplein, dat op 5 mei-plein van de vrijheid” heet, wordt ieder jaar een bevrijdingsfestival gehouden. Net als in de hoofdsteden van alle provincies. En op zo’n bevrijdingsfestival zie je niet alleen artiesten optreden maar  wordt er ook door jongeren onderling gedebatteerd over de betekenis van vrijheid.

Wij leven gelukkig in een vrij land. En één keer per jaar staan we daar  bij stil en realiseren we ons dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Daarom is het goed om in een land zonder oorlog  te praten over vrijheid. Want vrijheid maak je met elkaar.

= = = ENGLISH TRANSLATION:

Many people think that the official surrender of the German occupiers in The Netherlands was signed here, in Hotel de Wereld in Wageningen. But that’s a fairy tale. It actually happened in a farm just outside town. But here very important negotiations took place, so this hotel is considered to be an important spot connected to liberation.

Once a year you’ll find a flame on this square. And every year on May 4th at midnight a group of sportsmen gather here to pick up so-called liberation flames and bring them to the capitals of the twelve Dutch provinces. That’s a pretty cool sight.

– What does freedom mean to you in daily life?
– I think freedom is that you can do what you like more or less and you show respect to someone
– we are gay so we think we should be able to live freely, not to be beaten up
– freedom for me is just be able to enjoy walking the streets
– (i’m in a) hurry, hurry you know

– to do whatever you want
– freedom is a great thing
– we are from Iran, we have no freedom in our country, we just walk here and say: this is freedom

Here at the Museumplein, which is renamed  ‘Square of Freedom’ on May 5th, Liberation is celebrated. Just like in the capitals of all provinces. You see liberation artists perform and hear young people debate with each other about the meaning of freedom

Fortunately we live in a free country. And once a year we stop for a moment and realize that freedom is not that obvious. So it’s good to talk about freedom, even if you are in a country that’s not at war. Cause freedom is made together.

Geef een reactie