Ik wil het door de vingers zien

door de vingers zien

Zien = (verb) to see
Door de vingers zien =(expression) to tolerate / accept something wrong / overlook
Over het hoofd zien = (expression) fail to notice / overlook

Ik wil het deze keer  wel door de vingers zien, maar de volgende keer krijg je straf
door de vingers zien

This time I  tolerate it / I am willing to overlook it, but next time you will be punished

Hij zag mijn fout gelukkig over het hoofd
over het hoofd zien

Fortunately he overlooked / failed to notice my error

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s