Geen touw aan vast te knopen

Geen touw aan vast te knopen

If something is very complicated, hard to understand or quite chaotic, you can use one of the following expressions:

Ik kan er geen touw aan vastknopen

“I cannot tie a rope to it”, meaning: I don’t understand a thing

Ik begrijp er geen jota van

“I don’t understand a letter of it”

Dat gaat mij boven mijn pet

“That is far beyond my understanding”